The melodic hymn of Lord Ganesha provides one with spiritual solace. Given below is the 40 verse Ganesha Chalisa.


Ganesha Chalisa

Ganesha Chalisa is the most commonly recited prayer of Lord Ganesha. In the forty verses prayer written in Sanskrit the lord is addressed by many of his names and is venerated by recalling his great deeds. Here Ganapati is hailed as the eradicator of impediments by his believers. The Ganesha Chalisa gives a biographical account of the Lord by narrating the incidence of his birth and the legend of severing of his head by his father Lord Shiva. It was in the month of Bhadra in Vikrama Samvat (AD 1953) that the Ganesha Chalisa was completed by Sundaradasa to illustrate his affection for the Lord. Those who recite the prayer with utmost dedication and sincerity will be granted with prosperity, wealth and knowledge in no time.

ll Dohaa ll
Jai Ganapati Sadguna Sadan, Kavivar Badan Kripaal l
Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girijalaal ll

ll Chaupai ll
Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju,Mangal Bharana Karana shubha kaajuu
Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata , Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhataa Vakra

Tunda Shuchi Shunda Suhaavana,Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan
Raajata Mani Muktana ura maala, Swarna Mukuta Shira Nayana Vishaala

Pustak Paani Kuthaar Trishuulam , Modaka Bhoga Sugandhit Phuulam
Sundara Piitaambar Tana Saajit, Charana Paadukaa Muni Man Raajit

Dhani Shiva Suvan Shadaanana Bhraataa, Gaurii Lalan Vishva-Vikhyaata
Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhaare, Mooshaka Vaahan Sohat Dvaare

Kahaun Janma Shubh Kathaa Tumhari,Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii
Ek Samay Giriraaj Kumaarii, Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bhaarii

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa,Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupaa
Atithi Jaani Kay Gaurii Sukhaarii, Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumhaarii

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Diinhaa, Maatu Putra Hit Jo Tap Kiinhaa
Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala , Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaalaa

Gananaayaka Guna Gyaan Nidhaanaa, Puujita Pratham Roop Bhagavaanaa
Asa Kehi Antardhyaana Roop Hvai, Palanaa Par Baalak Svaroop Hvai

BaniShishuRudanJabahiTum Thaana,Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaana
Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin, Nabha Te Suran Suman Varshaavahin

Shambhu Umaa Bahudaan Lutaavahin,Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin
Lakhi Ati Aanand Mangal Saajaa, Dekhan Bhii Aaye Shani Rajaa

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin, Balak Dekhan Chaahat Nahiin
Girijaa Kachhu Man Bheda Badhaayo, Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhaayo

Kahana Lage Shani Man Sakuchaai, Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayii
Nahin Vishvasa Umaa Ura Bhayauu, Shani Son Baalak Dekhan Kahyau

Padatahin Shani Drigakona Prakaashaa, Baalak Sira Udi Gayo Aakaasha
Girajaa Girii Vikala Hvai Dharanii, So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varanii

Haahaakaara Machyo Kailaashaa, Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa
Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaaye, Kaati Chakra So GajaShira Laaye

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo, Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo
Naama'Ganesha'ShambhuTabaKiinhe,Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Diinhe

Buddhi Pariikshaa Jab Shiva Kiinhaa , Prithvii Kar Pradakshinaa Liinhaa
Chale Shadanana Bharami Bhulaai, Rache Baithii Tum Buddhi Upaai

Charana Maatu-Pitu Ke Dhara Liinhen, Tinake Saat Pradakshina Kiinhen
Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo,Nabha Te Suran Suman Bahu Barse

Tumharii Mahima Buddhi Badaai, Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai
Main Mati Heen Maliina Dukhaarii, Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaarii

Bhajata 'Raamsundara' Prabhudaasaa, Jaga Prayaaga Kakraa Durvaasaa.
Ab Prabhu Dayaa Deena Par Keejai, Apnii Bhakti Shakti Kuchha Deejai

ll Dohaa ll
Shrii Ganesh Yeh Chaalisaa, Paatha Karre Dhara Dhyaan l
Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana ll
Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha l
Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha ll


Lord Brahma | Kartikeya | Lord Rama | Shani Dev | Surya | Ganesha | Ganesha Chalisa | Hanuman | Hanuman Chalisa | Krishna | Krishna Chalisa | Shiva | Shiva Chalisa | Vishnu | Vishnu Chalisa